ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  • 21ης Ιουνίου 151
  • Θεσσαλονίκης 29
  • 21ης Ιουνίου 48
  • 21ης Ιουνίου 165
  • Νικ. Ζωίδη 28
  • Πλατείας Ειρήνης 38
  • Απ. Σούζου & Καραμπάση 1
  • Απ. Σούζου & Ορφανουδάκη 2
  • 14ης Μαϊου 52-54
  • 14ης Μαϊου 77
  • Πατριάρχου Διονυσίου 15
  • Κ. Γκέρτσου 8
  • Αγίας Σοφίας 28-30