Καταστήματα

ΚΙΛΚΙΣ

1.  StepSport 
     21ης Ιουνίου 151
     Κιλκίς
    
2.  Step Fashion
     Θεσσαλονίκης 29
     Κιλκίς

3.  Outlet Stores
     21ης Ιουνίου 48
     Κιλκίς

4.  ADMIRAL
    21ης Ιουνίου 165
    Κιλκίς
  


 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
     
5.  Step Fashion  
     Νικ. Ζωίδη 28
     Κομοτηνή

6.  StepSport  
     Πλατείας Ειρήνης 38
     Κομοτηνή

7.  ADIDAS
    
Απ. Σούζου & Καραμπάση 1
    
Κομοτηνή


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

8.  StepSport  

     14ης Μαϊου 52-54
     Αλεξανδρούπολη

9. ADIDAS
     14ης Μαϊου 77
     Αλεξανδρούπολη
 


ΔΡΑΜΑ

10. StepSport  

      Πατριάρχου Διονυσίου 15
      Δράμα


ΚΟΖΑΝΗ

11. StepSport (NEW)
    
Κ. Γκέρτσου 8
     Κοζάνη

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12. StepSport (NEW)
     
Αγίας Σοφίας 28-30
      Θεσσαλονίκη